Shqiptare 🇦🇱

/ Shqiptare 🇦🇱

Prezantimi

Në skenën ndërkombëtare, ligji i parë i takon Kalifornisë në 1990, pastaj u shtri në shtete të tjera në Amerikën e Veriut dhe vende të tjera (Kanada, Australi, Angli).

Sipas të dhënave të ISTAT 2018, rreth 3 milion e gjysmë gra në Itali kanë qenë viktima të persekutimit në jetën e tyre, rreth 2 milion nga ish partneri, një numër i ngjashëm nga njerëzit e tjerë. Gratë janë më të ekspozuara sesa burrat, viktimat femra luhaten rreth 80% të rasteve të njohura.

Ndjekja është...

Çdo sjellje në të cilën dikush në mënyrë të përsëritur kryen një sjellje të drejtuar ndaj një personi tjetër, të cilin ai qartë nuk e dëshiron, me vëmendje të vazhdueshme, kontakte, ndjekës dhe ngacmime.

Ndryshimet emocionale janë shqetësimi për sigurinë personale ose të tjerët, ankthi, stresi, depresioni, vetëfajësimi, etj. Me një fjalë, ndjekja shkakton efektin destabilizues që e detyron viktimën të ndryshojë stilin e jetës. Kryerësi i veprimeve janë kryesisht ish-partnerë, të njohur të rastësishëm ose admirues të refuzuar.

Krimi i ndjekjes është pjesë e sistemit ligjor italian me ligjin 38/2009 i cili prezantoi, me artin. 612 bis të Kodit Penal, krimi i “veprimeve përndjekëse”, i ndryshuar më pas me ligjin 119/2013 kundër dhunës me bazë gjinore.

Një formë e re e krimit përfaqësohet nga ndjekja kibernetike që ndodh në platformat e internetit, përmes akteve të ndërhyrjes në jetën e personit, ngacmimeve të përsëritura dhe obsesive.

Veprimi i ndjekjes

1. thirrje telefonike të padëshiruara, mesazhe me tekst ose në internet;

2. dhuratë e padëshiruar ose sende të tjera;

3. qasja e padëshiruar;

4. spiunimi, ndjekja, rënia jashtë shtëpisë ose vendit të punës;

5. dëmtimin e gjërave personale dhe anëtarëve të familjes;

6. kërcënimet fizike dhe sulmet, etj.

Kush jemi

Një shoqatë jofitimprurëse që lindi në Firence me iniciativën e një grupi njerëzish që vendosin t’ia përkushtojnë profesionalizmin e tyre programeve të parandalimit dhe ndërhyrjes, duke siguruar mbështetje psikologjike dhe ligjore në kohë dhe efektive për viktimat.

Ekipi multidisiplinar kryen analizën e rasteve që synojnë identifikimin e shkallës së rrezikut (përshkallëzimit) për viktimat në situata kritike.

Ndihma mund t’u sigurohet të dyve: viktimës dhe stalker.

Synimet

Kontakti i parë me ne

Na kontaktoni

me telefon, me e-mail, faqe në internet

Tavolinë dëgjimi

ballë për ballë për një mbështetje të parë dhe të menjëhershme me një takim në të cilin ju dëgjojmë dhe për të vlerësuar situatën e mundshme dhe përcaktimin e objektivave

Institucionet lokale

kontaktet përmes bashkëpunimit me institucionet (Policia, Karabineri, shërbimet sociale të administratave lokale - Komuna e Firences dhe Komunat e tjera, etj.)

Ne ofrojmë këshilla ligjore. Ne ruajmë konfidencialitetin në përputhje me ligjin e privatësisë. Informacioni që na është besuar nuk do të ndahet me askënd tjetë